Bitcoin Crisis? De waarheid achter de hoge transactiekosten

In de Deep Dive van vandaag gaan we dieper in op de staat van Bitcoin (BTC) in de huidige markt. De afgelopen weken is de Bitcoin koers wat afgekoeld na een sterke opmars in het begin van dit jaar en zijn gekenmerkt door de grote hoeveelheid transacties op het netwerk en de resulterende hoge transactiekosten. In deze Deep Dive nemen we een kijkje in de on-chain data van het Bitcoin netwerk om inzicht te krijgen in wat de liquiditeitsproblemen voor Bitcoin precies inhouden en wat we kunnen verwachten in de komende periode.

Recente Ontwikkelingen

De afgelopen weken hebben zich gekenmerkt door een lichte afkoeling in de koers van Bitcoin en de rest van de cryptomarkt. Recente ontwikkelingen in de macro-economische markt hebben een belangrijke invloed gehad op de crypto markt. In deze sectie lichten we verschillende belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen weken toe.

Bankencrisis blijft escaleren en heeft effect op de Bitcoin koers

De aanhoudende bankencrisis blijft de markt beïnvloeden. Zo is nu de regionale bank PacWest de volgende in het rijtje Amerikaanse banken dat financiële problemen ervaart. De resulterende onzekerheid in de markt is ook terug te zien op de beurzen, zo daalde de aandelenkoers van PacWest met 22%. Ook Bitcoin bevindt zich in een stevige verkoopfase en de koers bereikt zelfs niveaus tot rond de $26.000. Met de blijvende onzekerheid omtrent de inflatie in Amerika blijven investeerders nerveus over verdere problemen in de bankensector. Desondanks zien we wel uit de CPI gegevens dat de inflatie lijkt af te nemen, wat de indruk geeft dat het ergste mogelijk achter de rug is.

DeFi op het Bitcoin netwerk

Ontwikkelaars zijn erin geslaagd om Uniswap, een van de grootste Decentralized Finance (DeFi) exchanges op het Ethereum (ETH) netwerk, smart contracts op het Bitcoin netwerk te publiceren. Hiermee wordt het mogelijk voor gebruikers om BRC-20 tokens direct te handelen op het netwerk. De decentrale exchange genaamd Trustless Market heeft inmiddels al meer dan 2.000 gebruikers aangetrokken en draait al een volume van ruim een half miljoen dollar.

Binance stopt Bitcoin opnames vanwege overbelasting van het netwerk

Binance maakte het tijdelijk niet mogelijk om Bitcoin op te nemen. Dit had alles te maken met de BRC-20 tokens. Deze nieuwe token standaard wordt met name gebruikt voor memecoins. Die waren de afgelopen tijd erg populair en zorgden voor grote problemen. Op zijn piek op 8 mei stonden 400.000 transacties in de wachtrij (ook wel de Bitcoin mempool genoemd).

Ten gevolge van de overbelasting van het netwerk heeft de grote crypto exchange Binance zelfs tijdelijk bitcoin opnames uitgezet om de liquiditeitsproblemen tegen te gaan. Zo liepen transactiekosten op het netwerk flink omhoog tot ruim $20 per transactie.

Een duik in de data

De liquiditeitsproblemen op het netwerk brengt zorgen onder de gebruikers die hoge transactiekosten moeten betalen en lang moeten wachten op het uitvoeren van de transacties. In deze sectie duiken we in de on-chain data om beter inzicht te krijgen in de liquiditeitsproblemen en wat we kunnen verwachten.

Aantal transacties

Het aantal transacties is een weergave van de activiteit op het Bitcoin netwerk. Zoals eerder benoemd liep dit door de rage omtrent memecoins onlangs erg uit de hand. In onderstaande grafiek is goed te zien hoe groot dit verschil was. Waar het netwerk de afgelopen jaren vrij constant rond de 240.000 en 150.000 transacties per dag schommelt, schoot dit aantal in de afgelopen maand naar 600.000 transacties per dag!

Zoals je je misschien kunt voorstellen heeft het Bitcoin netwerk haar grenzen. Momenteel is de maximale blokgrootte slechts 1 megabyte (MB), wat betekent dat er slechts een klein aantal transacties in elk blok kan worden gestopt. Niet gek dus dat het Bitcoin netwerk in de problemen kwam. Mensen die willen dat transacties eerder in een blok worden meegenomen zullen hogere transactiekosten moeten betalen. Hierdoor zien we gepaard met de toename in het aantal transacties ook een sterke toename in de transactiekosten.

Figuur 1: Het aantal transacties op het Bitcoin netwerk (Glassnode)

Bitcoin op exchanges

Het feit dat transacties sterk toenemen betekent dat de vraag naar het netwerk toeneemt wat positief kan zijn voor de koers. Om een beter beeld te krijgen of investeerders daadwerkelijk bitcoin gebruiken om een lange termijn investering aan te gaan (in plaats van alleen te investeren in memecoins) gebruiken we on-chain data van de exchange balansen.

De hoeveelheid crypto die zich op exchanges bevindt geeft inzicht in het sentiment van de markt. Hoewel sommige gebruikers de exchanges gebruiken om hun crypto in op te slaan, gebruiken investeerders de handelsbeurzen met name voor het verhandelen van hun munten. Afhankelijk van het sentiment in de markt zetten investeerders juist meer of minder coins op exchanges, zo is er bij een toename van de koers over het algemeen een toename in behoefte om munten te verkopen. Investeerders willen namelijk hun winsten pakken.

Wanneer Bitcoin een lage waardering heeft en lange termijn investeerders hebben de overhand in de markt zien we juist dat BTC deposits op exchanges juist dalen. Dit is het geval in de huidige markt, zoals is te zien in figuur 2. De totale hoeveelheid BTC op exchanges is momenteel zelfs zo laag dat het nu op niveaus bevindt die al ongeveer 5 jaar niet zijn voorgekomen, op bijna 2 miljoen BTC. Door de crash in de markt in het vorige jaar zijn veel korte termijn investeerders uit de markt gestapt en hebben lange termijn investeerders momenteel de overhand.

Lange termijn beleggers typeren zich vaak door munten van exchanges te halen en op eigen wallets te zetten. Daarnaast zijn er ook veel investeerders die meer gebruik gaan maken van eigen wallets in verband met het vallen van vele centrale crypto organisaties.

De lage hoeveelheid BTC op exchanges laat zien dat beleggers in de markt momenteel een lange termijn visie hebben en de huidige koers zien als een goede waardering om Bitcoin mee te accumuleren. Wel heeft de koersstijging van afgelopen weken gezorgd voor een toename in Bitcoin op exchanges, wat mogelijk een indicatie is voor korte termijn verkoopdruk.

Figuur 2: Bitcoin op exchanges op niveaus van 4 jaar terug (bron; Glassnode)

Bitcoin wallets

In de vorige sectie hebben we ingezien dat beleggers over de afgelopen 2 jaar Bitcoin aan het accumuleren zijn en van exchanges halen. Dit roept de vraag op wie dit precies zijn. In figuur 3 is het aantal adressen op het netwerk met meer dan 1 BTC afgebeeld. Hieruit wordt direct duidelijk dat er de afgelopen 2 jaar een algehele positieve trend te zien is, met een opvallende trend groei in november 2022. Deze sterke toename is direct gelinkt aan de problemen in de crypto markt rondom de FTX crash en faillissementen van verschillende centrale crypto bedrijven.

Gebruikers vertrouwen in centrale instellingen stortte in waardoor er een massale toestroom van BTC naar wallets met persoonlijke voogdij plaatsvond.  Daarnaast blijven kleine investeerders Bitcoin accumuleren en bezitten steeds meer wallets daadwerkelijk meer dan 1 BTC. Momenteel is het zelfs een record aantal adressen dat deze grens heeft bereikt, met ruim 999.000 adressen. Dit betekent dat we binnenkort kunnen verwachten dat 1 miljoen wallets de 1 BTC grens passeren.

Figuur 3: Aantal adressen op het Bitcoin netwerk met meer dan 1 BTC (bron; Glassnode)

Conclusie

Het grote aantal transacties op het Bitcoin is zowel een goed als een slecht teken. Het netwerk is nooit bedoeld om veel transacties aan te kunnen. Maar met de introductie van BRC-20 tokens is het netwerk erg populair. Zulke innovaties op het Bitcoin netwerk zorgen ervoor dat de vraag naar het netwerk toeneemt wat goed kan zijn voor de koers. Aan de andere kant ervaren veel gebruikers problemen door de hoge transactiekosten en lange transactietijden waardoor gebruikers overstappen naar goedkopere alternatieven zoals Litecoin (LTC).

Het feit dat steeds meer kleine beleggers de markt in stappen en 1 Bitcoin aan het accumuleren zijn laat zien dat dit langetermijn-persepectief onder investeerders ook al plaatsvindt. Historisch gezien ligt de bodem achter ons als de markt een sterke lange termijn perspectief heeft en een groot deel van de speculatieve handelaren uit de markt zijn gestapt vanwege tegenvallende koers prestaties.

Of we ook nooit meer een Bitcoin prijs van $16.000 hoeven te verwachten kunnen we nog lastig met zekerheid zeggen aangezien de macro economische condities zwak zijn en er in de laatste weken een kleine toestroom van BTC plaatsvindt richting exchanges, wat suggereert dat investeerders de recente prijstoename willen gebruiken om winsten te verzilveren. Als we op een grotere tijdschaal uitzoomen zien we echter dat de huidige BTC exchange voorraden op relatief lage niveaus zitten die de markt al bijna 5 jaar niet heeft gezien.

Met een halving achter de rug in de afgelopen 5 jaar en eentje op komst in 2024 daalt de Bitcoin toevoer aanzienlijk, het biedt daarom een mooie basis voor een keerpunt in de markt. Daarnaast brengen de lange termijn investeerders de markt in een gezondere positie om tegenslagen op te vangen en staat de markt er nu beter voor dan in november 2022 om met een crisis om te gaan.

Koop je Bitcoins

Dit doe je op

Het bericht Bitcoin Crisis? De waarheid achter de hoge transactiekosten verscheen eerst op Newsbit.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters