De opkomst en ondergang van Bitcoin mining in Kazachstan

Kazachstan kreeg het in 2021 voor elkaar om als een raket te stijgen op de ranglijst van grootste Bitcoin miners. Het grote probleem was dat het stroomnet van Kazachstan de gigantische vraag vanuit de industrie niet langer kon verwerken. Nu staan Bitcoin miners voor een kruispunt en moeten ze een belangrijke keuze maken vanwege nieuwe wetgeving in Kazachstan rondom mining.

China achterna

Bitcoin mining groeide zo snel in 2021 in Kazachstan, dat het niet lang duurde voordat het land na China de nummer twee op de wereldranglijst was. Die snelle groei heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat de energie-infrastructuur van het land niet helemaal gebouwd is op de flinke vraag vanuit de mining-industrie.

Als gevolg daarvan maakt het land soms hevige stroomuitvallen door. Die situatie bereikte in 2022 een kookpunt en de overheid besloot in te grijpen. Dat was volgens hen nodig om te voorkomen dat de complete infrastructuur zou instorten.

In oktober 2021 was Kazachstan op het hoogtepunt verantwoordelijk voor ongeveer 18 procent van de hashing power in het Bitcoin netwerk. Inmiddels is dat gedaald tot ongeveer 3,7 procent in mei 2023.

Ook het stroomverbruik (oranje balken in de grafiek) is sinds de piek in oktober 2021 behoorlijk ver teruggevallen. Dat heeft mede te maken met de hogere belastingen die de Kazachstaanse overheid doorvoerde op het minen van Bitcoin.

Waarom Kazachstan?

De grote vraag is natuurlijk waarom Bitcoin miners in eerste instantie überhaupt voor Kazachstan kozen als vestigingsplaats. Dat komt door de grote beschikbaarheid van natuurlijke energiebronnen als kolen en aardgas.

Vanwege die gigantische beschikbaarheid zijn de energieprijzen in Kazachstan betrekkelijk laag en hangen ze tussen de 0,02 en 0,03 dollarcent per kWu. Deze prijzen geven miners in Kazachstan toegang tot wereldwijde competitieve prijzen.

Ten tweede heeft Kazachstan geografisch gezien een handige locatie tussen China en Europa in, wat het een interessante plek maakt voor hosting. Om die reden zag de regio ook een gigantische instroom van kapitaal van Westerse miners.

Verder speelde natuurijk ook het Chinese verbod op Bitcoin mining een rol. Dat kwam er in mei 2021 door, waardoor een deel van de industrie moest verhuizen en Kazachstan lag natuurlijk dichtbij.

Koop je Bitcoins

Dit doe je op

Het bericht De opkomst en ondergang van Bitcoin mining in Kazachstan verscheen eerst op Newsbit.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters