KPMG Erkent de Cruciale Rol van Bitcoin in de Transitie naar Duurzame Energie

KPMG heeft onlangs een uitgebreid rapport van 12 pagina’s gepubliceerd over de cruciale rol die Bitcoin kan spelen in duurzaam beleggen (ESG). Met het toenemende belang voor bedrijven om te voldoen aan ESG-criteria voor het aantrekken van kapitaal in de toekomst, wordt het evalueren van cryptocurrencies op hun ESG-prestaties een essentiële overweging.

Over KPMG

KPMG is een wereldwijd opererend bedrijf dat een breed scala aan zakelijke diensten aanbiedt, zoals audits, boekhouding, managementadvies en juridische en administratieve ondersteuning. Met een aanwezigheid in 147 landen, bijna 219.000 werknemers en een totale jaaromzet van meer dan $32 miljard, is KPMG een van de ‘Big Four’ accountantskantoren ter wereld.

Het hoofdkantoor van KPMG ligt in Nederland, terwijl de holding van het bedrijf in Zwitserland is gevestigd.

Een belangrijk aandachtspunt voor KPMG is het meten van ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance). Volgens KPMG moeten bedrijven tegenwoordig verder gaan dan alleen het nastreven van winst. Ze moedigen bedrijven aan om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu.

De milieu-impact van Bitcoin mining

Het recente rapport van KPMG vestigt de aandacht op Bitcoin als een ontwikkelde beleggingscategorie, die ondanks een groeiende adoptie vaak verkeerd wordt begrepen. Het doel van dit rapport is het evalueren van de ware impact van Bitcoin op milieu, maatschappij en bestuur, en het ontkrachten van gemeenschappelijke misverstanden in dit domein.

Het rapport bevestigt dat Bitcoin vele waardevolle toepassingen heeft die hun nut voor gebruikers en de maatschappij duidelijk hebben gemaakt. De focus ligt echter vooral op milieukwesties verbonden aan Bitcoin-mining.

Het primaire probleem is niet noodzakelijkerwijs het energieverbruik van Bitcoin, hoe omvangrijk ook, maar de emissies die voortkomen uit de productie van deze energie, vooral wanneer fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Wanneer we Bitcoin’s impact vergelijken met andere wereldwijde menselijke activiteiten, valt op dat de CO2-uitstoot van Bitcoin-mining, op 67 MtCO2e per jaar, eigenlijk relatief laag is. Goudwinning, bijvoorbeeld, stoot jaarlijks 100 MtCO2e uit. Deze vergelijking wordt nog opmerkelijker wanneer we sectoren zoals toerisme (jaarlijkse uitstoot van 4.500 MtCO2e) en mode (2.100 MtCO2e) beschouwen.

Samengevat, het rapport stelt dat het niet logisch is om ons uitsluitend te concentreren op de CO2-uitstoot van Bitcoin-mining zonder eerst de uitstoot van industrieën zoals toerisme of mode aan te pakken. Voeg daarbij de jaarlijkse 1.000 MtCO2e uitstoot als gevolg van ontbossing, en het wordt duidelijk dat de uitstoot van Bitcoin in verhouding niet de grootste milieubelasting vormt.

Strategieën voor milieuvriendelijk Bitcoin mining

Het rapport biedt diverse strategieën om de milieueffecten van Bitcoin mining te minimaliseren, waarvan enkele al breed geaccepteerd zijn. Ten eerste wordt aanbevolen om overwegend hernieuwbare energiebronnen voor Bitcoin-mining te gebruiken, wat al een gangbare praktijk in de industrie is.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat Texas aanzienlijk meer hernieuwbare energie produceert dan welke andere Amerikaanse staat ook, met name via wind- en zonne-energie. Daardoor is Texas een populaire bestemming geworden voor Bitcoin-miners, waarbij ongeveer 59% van de totale Amerikaanse hashrate zich daar bevindt.

Een ander interessant punt is dat Bitcoin-mining kan helpen om elektriciteitsnetwerken te stabiliseren. Tijdens perioden van hoge vraag kan het stroomverbruik snel worden verlaagd, wat gunstig kan zijn voor producenten van hernieuwbare energie.

Ten tweede suggereert het rapport om het energieverbruik van mining te verminderen tijdens perioden van schaarste, een praktijk die sommige miners al volgen.

Een derde voorstel is het hergebruik van de restwarmte die wordt gegenereerd door het energieverbruik van de mining. Deze anders nutteloze warmte kan worden gebruikt om energie te besparen op andere warmteproductieprocessen.

Hoewel miners in warme klimaten het probleem van warmteafvoer moeten aanpakken, kunnen miners in koudere gebieden bijdragen aan het besparen op verwarmingskosten.

Echter, het meest opmerkelijke idee, als vierde voorgesteld, verdient speciale aandacht.

Een overvloedige en onderbenutte energiebron

Methaan (CH4) is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. In de praktijk wordt het overtollige methaan niet direct in het milieu geloosd, maar eerst verbrand voordat het wordt afgevoerd.

Een studie uit 2021 onthulde dat de energie gegenereerd door het verbranden van afvalgas in de Verenigde Staten en Canada alvorens het in de atmosfeer wordt uitgestoten, genoeg zou zijn om het volledige energieverbruik van het Bitcoin-netwerk te ondersteunen.

Het minen van Bitcoin met energie gegenereerd door de verbranding van afvalgas zou de uitstoot kunnen verminderen. Dit komt omdat dit gas toch verbrand zou worden en het tegelijkertijd een extra inkomstenbron zou kunnen creëren door de anders verspilde energie te benutten.

Het is belangrijk te onderstrepen dat 14,3% van de menselijke methaanemissies in de Verenigde Staten afkomstig is van stortplaatsen. Dit roept de vraag op waarom we dit gas niet inzetten voor Bitcoin-mining.

Conclusies van KPMG

Het rapport concludeert dat Bitcoin daadwerkelijk verschillende voordelen biedt in het kader van ESG (Environmental, Social, and Governance) factoren, in tegenstelling tot de vaak belichte problemen.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat mijnbouwactiviteiten worden ingezet om energienetwerken te stabiliseren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en duurzame warmte te leveren voor onroerend goed.

De analisten van KPMG wijzen in hun rapport op het volgende: “Naarmate de tijd vordert, zal de potentiële rol van Bitcoin in de transitie naar duurzame energie duidelijker worden. Evenzo kan Bitcoin dienen als een financieel instrument voor mensen die leven onder autoritaire regimes of geconfronteerd worden met aanzienlijke inflatie.”

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht BTC of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Maak een Bitvavo account

Je wordt doorgestuurd naar

Het bericht KPMG Erkent de Cruciale Rol van Bitcoin in de Transitie naar Duurzame Energie verscheen eerst op Newsbit.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters