Volgens enquête zegt 72% van de Russen dat ze nog nooit Bitcoin hebben gekocht

De acceptatie van crypto in Rusland gaat niet in zo’n rap tempo omhoog. Sterker nog, een nieuwe enquête geeft aan dat verreweg de meeste Russen nog nooit een crypto zoals Bitcoin gekocht hebben.

Geen negatieve houding ten aanzien van crypto

De crypto-wallet-provider uit Zwitserland, Tangem, heeft een enquête gedaan om meer te weten te komen over crypto-investeerders in Rusland.

Uit deze enquête kwam naar voren dat maar liefst 72% van de in totaal 2.100 respondenten nog nooit een cryptocurrency hebben gekocht. Crypto-investeerders uit Rusland blijven hierdoor in een aanzienlijke minderheid.

Toch is het opmerkelijk dat alhoewel 72% aan heeft gegeven dat ze geen crypto hebben gekocht, maar 9% aan heeft gegeven dat ze negatief zijn over crypto. Van de 2.100 respondenten heeft 45% aangegeven een positieve houding te hebben ten aanzien van crypto’s. 46% was neutraal op dit gebied.

Vermogen om te verdienen vs afwezigheid van fysieke ondersteuning

Uit de enquête bleek hiernaast dat het vermogen om te verdienen één van de grootste positieve argumenten was om te investeren in cryptocurrencies. Aan de andere kant is de “afwezigheid van fysieke ondersteuning” het meest zorgwekkende punt.

Alhoewel de acceptatie van crypto in Rusland wellicht nog een grote weg te gaan heeft, zouden velen inmiddels een crypto-investering overwegen. Van alle respondenten gaf 31% aan dat ze de intentie hebben om binnen 6 maanden te investeren. 40% zou nog te onzeker zijn om snel een investering te maken. 30% gaf aan geen interesse te hebben in een crypto-investering.

Minder dan 1% van Russen actief in crypto-industrie

Geschat wordt dat minder dan 1% van de totale Russische bevolking (ruim 144 miljoen) actief is in de crypto-industrie. Dit waarschijnlijk voor een groot deel te wijten is aan het ontbreken van legale methoden om crypto te kopen of verkopen in Rusland, evenals het risico dat fondsen door banken kunnen worden geblokkeerd.

Aan de andere kant zijn sommige experts van mening dat meer Russen zich tot crypto hebben gewend vanwege beperkingen in vreemde valuta door de centrale bank van het land. Volgens de oprichter van TerraCrypto, Nikita Vassev, zouden naar verluidt veel Russen contant geld uit het land hebben gehaald met behulp van stablecoins en Bitcoin en vervolgens hebben uitbetaald in landen als Georgië of de Verenigde Arabische Emiraten. Of dit ook echt zo is, dat is echter nog niet bewezen.

Eerder dit jaar schatte het Kremlin naar verluidt dat Russen eind 2021 voor ongeveer $200 miljard aan crypto bezaten. Een ander onderzoek vorig jaar suggereerde als slot dat ongeveer 77% van de Russische investeerders Bitcoin verkoos boven goud en aandelen.

Koop je Bitcoins

Dit doe je op

Het bericht Volgens enquête zegt 72% van de Russen dat ze nog nooit Bitcoin hebben gekocht verscheen eerst op Newsbit.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters